Vacatures

In 2018 is de studenten advies raad (SAR) opgericht op vraag van de opleiding verpleegkunde Windesheim. De SAR is een adviesorgaan welke gevraagd en ongevraagd advies geven aan het management over verschillende onderdelen van de opleiding. Vanuit de SAR is studievereniging Pulsatio ontstaan en sinds 2022 is deze officieel opgericht. De SAR en s.v. Pulsatio bestaan naast elkaar en hebben vooralsnog één gezamenlijk bestuur. Waar de SAR inhoudelijk de kwaliteit van de opleiding helpt te verbeteren, zal de studievereniging zich vooral richten op het (ver)binden van haar studenten.  
De naam Pulsatio betekent letterlijk kloppingen van het hart. Het hart is het orgaan dan onze liefde voor de zorg draagt en ons zal verbinden in deze studievereniging. Hieronder worden de missie, visie en doelen van Pulsatio  geformuleerd.   

Bestuur Pulsatio 2023

Hieronder zie je lopende vacatures
Wat vragen wij van je?

Leuk! En nu?

  • Minimaal 5 uur per 6 weken beschikbaar
  • Sociaal en communicatief vaardig
  • Je kan mensen motiveren en enthousiasmeren
  • Je kan goed plannen en mensen aansturen
  • Je bent een netwerker en kan goed samenwerken